آتش بگیر تا ..

 

می گفت : در قدیم خلخال ( چیزی شبیه النگوی امروز ) به

پای دختران از کودکی می بستند و هرگز باز بشه نبود

تا دختر بزرگ شود و به همراه داشته باشد آن را ..

.

سوالش مرا آتش زد ! ..

. . .

 _ در حین غارت خیمه ها این خلخال های بسته شده

 را چگونه از پاهای دختران در می آوردند ؟ 

.

.

 

/ 4 نظر / 18 بازدید
خاتون نیلوفری

یابن الحسن این محرم را حریم برای تمامی محرمات قرار دادیم و در زیر پرچم جدتان عزادارشان هستیم. شاید بدین سان مرهمی باشیم بر قلب پر ز دردتان . ما منتظریم پیامی بفرستید!! بیائید دلمان را خرسند نمائید دستان شما آرامشی بر اضطرابمان است . وحال این محرم فقط برای ظهور و سلامتییتان دعا می کنیم. التماس دعا يا حق...

نسیم

در نیاوردند! کشیدند... کندند...

منهاج

باسمك يا الله. آری بزم شراب یزید هنوز هم پا بر جاست... " مولایم..." به روز شد