بابای مهربونم ..

 

از هر طرف که رفتم ، دستی به صورتم خورد

ای وای اگر ببینی ، پای کویری ام را

.

.

.

.

من را ببخش اگر که ، لکنت زبان گرفتم

آخر شکسته دستی ، دندان شیری ام را

 

/ 4 نظر / 17 بازدید
مشکوة

اکنون که بر دهان تو بابا لب من ست اوج دعای امشب تو تا لب من ست از فرط اشتیاق سرت آمد از عراق مجنون کنون لب تو و لیلا لب من است با چوب بد حضور یزید لعین بگو تولیت حریم لبت با لب من ست [گریه]

زلال

قدر تموم عالم...[گریه] ... ماه عزات و عشقه ...[گریه] http://labeik.persiangig.com/Moharam/MP3/ArbabeKhubam.wma

زلال

شعر از خانم رقیه(سلام الله علیها) نوشتی برادر... خوب نوشتی ... به مدینه چو برم میخفتی یاد دارم که چنین میگفتی هر که خواند قرآن...خلق بوسند لبش !!! پس چرا لعل لبت خونین است...[گریه]