هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازييم

 ya ali

 بی تـــــــو ......

دلم قرار نميگيرد از فغــــــان . بی تو              سپنـــــدوار زکــــــــــف داده ام.بی تو

ز تلخ کامی دوران نشد دلـــــــم فارغ             ز جام عيش لبی تـــر نکرد جان.بی تو

چو آســــــمان مه آلوده ام زدلتندگی              پر است سينه ام از اندوه گران.بی تو

نسيم صبح نمی آورد ترا نه ی شـوق             سر بهار نـــــــدارد بلبـــــــــــلان.بی تو

لب از حکايت شب های تار می بندم            اگر امان دهدم چشم خونفشان.بی تو

چو شمع کشته.ندارم شراره ای به زبان         نمی زند سخنم آتشی به جان.بی تو

ز بيدلی و خموشی چو نقش تصويرم             نمی گشايدم از بی خودی.زبان.بی تو

از آن زمان که فروزان شدم ز پرتو عشق          چو يادم آيد از آن شکرين دهان.بی تو  

عميق صبر به زير زبان تشنه نــــــــهم            چو ذره ام به تکاپوی جـــــاودان.بی تو

گزاره غم دل را مــــــــــگر کنم چو امين           جدا ز خلق به محراب جمکران.بی تو 

 

(( به بيان حضرت آيت الله خامنه ای ))

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
shamim

سلام ما هم به علی نازيم هم به ال علي علیهم السلام التماس دعا در اين روزهای باقی مانده ازين مهمونی........... خدايا شفاعت شهادت بفدای مولای غريبمون.يامولا علی ادرکنا بظهورالحجة

seth

ما هم به علی نازيم نه اين علی البته.........کاش يه بار ميگلتين چی ازش ديدين؟