عالم سر شش ماهه بر سر نی سراغ دارد ؟!

 ..

ای کاش لااقل گهواره را برای رباب می گذاشتند و غارت نمی کردند .