در ماه روزه بشـــــنو درود مرا حسین

مستانه کن رکوع و سجود مرا حسین

 

 پی نوشت : رایه العباس