بسم رب الزهرا [س]

 


 
ای فاطمه جانم !
نمی دانم
این چند وقته
چرا دل این
آلوده می کند
زیاد
هوای تو

..
دوست دارم
بگویم
سلام مادر

آب و آینه ها