بسم رب الزهرا [س]

الحمدالله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه علی بن ابی طالب (ع)

چند خوردی چرب و شیرین از طعام

امتحان  کن  چند   روزی  در  صیام

 طفل جان از  شیر شیطان  باز  کن

  بعد  از    آنش   با   ملک  انباز  کن