بسم رب الزهرا [س]

اللهم صل علی فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سره المستودع فيها بعدد ما احاط به علملک اللهم العن الجبت و الطاغوت

سلام بر راز دارترين زنان عالم !

آری ؛ .. همان لاله ی پرپر شده ی مصطفی

                                                               نوجوان بانوی خميده ..

يا ايها الناس کجاييد ؟ ..

مگر شما در غدير نبوديد ، مگر رسول دست ولی را روی دست نگرفت ،

بالله ؛ .. محمد بارها اشاره کرد ، فرياد زد ، و فرمود : فهذا علی مولا

ــــ اين علی ست ولی ، اين ولی ست علی ــــ 

لعنت خدا بر شما باد ! .. که در کتاب اعجاز حقش سفارش به اطيعو الله و اطيعو الرسول شد ، اما نه آنکه عمل کرديد بلکه چهره ای ديگر به آن داديد ..

وای بر شما امت ظاهر نشان ! ..  

از فاطمه [س] بگويم ،

                      از کوچه ی مهد بنی هاشم ،

                                                       از سقط محسن [ع] ،

                                                                    از شکستن پهلوی نازدانه ی رسول خدا  [ص] ! ..

از ناله های پنهانی حسن [ع] که هر دم می گويد وای مادرم ، وای مادرم ..

يا از شيون ذوالفقار در نيام  ،  يا خانه نشينی علی [ع] و يا رشادت های صفين و خيبر و احد ! ..

 ای دنيا پرستان ! ..

براستی چه کرده ايد به زهرا [س] ، همان زهرايی که دار و ندار پدر بود ، ..

چنان کرديد که ..

محسنش سقط گشت ،  پهلويش شکست ، سينه اش سوخت ، گوشواره از گوشش جدا شد ..

وای بر شما ! وای بر شما که خود را امت رسول الله [ص]  ميدانيد ! ..

بارها پيامبر [ص]  فرموده بود که : .. 

فاطمه [س]  پاره ی تن من است ، هر کس فاطمه  [س]  را بيازارد مرا آزرده و هر کس که مرا بيازارد خدا را آزرده است . 

يقين داريم که وعده اش حق است و اين جهان دار قرار نيست 

باشد ؛ ..  

که خدا عالم ست ، ناظر ست ، عادل ست .

هوای دلمان ابری شده و چشمانمان بارانی

                              کم نبود غم اندوه ها که هنوز بعد از چهارصد و هزار و يک سال باز دل شيعه ؛

می شکند و می سوزد و خاکستر می شود ..

بالاخره منتقم خون مادر با سيما و صولت حيدری بر چشمان ظاهر شود ،

                            و انگشت تعجب بر دهان آنان که انتظاره ما را بيهوده می دانستند بگذارد ..

انشالله ..