بسم رب الزهرا [س]

فاطمه ی زهرا [س] حقيقت انسان کامل

تمام هويتهای کمالی که در انسان متصور است و در زن تصور دارد ، تمام در اين زن است . و فردا همچو زنی متولد می شود . زنی که تمام خاصه های انبياء در اوست ، زنی که اگر مرد بود ، نبی بود ، زنی که اگر مرد بود بجای رسول الله [ص] بود . پس ، فردا روز زن است . تمام خيثيت زن و تمام شخصيت زن فردا موجود شد معنويات ، جلوهای ملکوتی ، جلوهای جبروتی ، جلوهای ملکی و ناسوتی همه در اين موجود مجتمع است .

انسانی است به تمام معنای انسان ؛ زنی است به تمام معنای زن .

پيام حضرت امام خمينی (ره) به مناسبت روز زن ؛ ۲۶/۲/۵۸

 

ولادت ام ابيها ؛ حضرت فاطمه الزهرا [س] بر تمام رهپويان علوی مبارکباد .

 

 

« والسلام علی من اتبع الهدی »