بسم رب الزهرا [س]

السلام علی الحسين

                                و علی علی بن الحسين

                                                                  و علی اولاد الحسين

                                                                                                و علی اصحاب الحسين

 صلی الله علیک الباکین علی الحسین علیه السلام ..

مرا درد و مرا درمان حسين اســت                                  مـرا اول مـــــــــــــرا پايان حسين است

دل هر کـس به ايمانی سرشتـــــه                                   مرا هم دين و هم ايمان حسين است

همه عالم به اذن حق تعالــــــــــی                                    چو عبدی سر به فرمان حسين است

بهشت و جنت و فردوس اعــــــــلا                                     همه معلــــــــــول پيمان حسين است

برای هر دلی جانان و جانـــــــــــی                                  مرا هم جان و هم جانان حسين است 

عقول جن و انس و هم ملائــــــک                                     به حق . حق که حيران حسين است

چو خواهم روضه ی رضوان به فردا                                   که من را روضه ی رضوان حسين است

چرا عالم ز جانش نـــــــــــاله دارد                                           مگر  او هم پريشان حسين است

اگر خواهی ز حال عبد مســــــکين                                   خوشا حالش که مهمان حسين است

 

« والسلام علی من اتبع الهدی »