بسم رب الزهرا [س]

تزويج نور با نور 

السلام عليک يا رسول الله .. 

السلام عليک يا ولی الله .. 

السلام عليک يا سيده النساء العالمين .. 

چه زيباست اين شب روحانی .. !! 

شکفتن دو غنچه 

                                          پيوند دو دلدار  

                                                                     و گشايش دو باب نور است امشب .. !!   

بنگر که اينجا واژه هايی چون ..

عشق و عاشق و معشوق معنی پيدا می کند .. !!

چه نيکوست اين عروسی ..

آری ..

که خطبه خوان و عاقد حضرت حق تعالی

شاهد نبی ؛ داماد مولا عــــــــــــــــلی  و عروس فاطــــــــــــــــــــــمه است .. !!

هاجر رجز خوان ؛ مريم کنارش ايستاده  ، قند می سايد ..

يوسف گرفته معجر و اسفند گردانی می کند ؛ داود با صوت دل انگيزش غزل خوانی می کند

تالارش جنت و سفره ی عقد آن عرش و شعمدان های آن امشب مهتاب است ..

مهريه اش نيز چه زيبا است ..

همه دنيا و ما فيها .. !!

يا ابتاه به علی راضيم به اين مهريه راضی نيستم .. !!

نه .. غير ممکن است .. !!

که فاطمه چنين مهريه ای را قبول کند ؛ زيرا که فاطمه از وصف و مصدر فَطَمَ گرفته شده .. !!!

آری ؛ جدا کننده از آتش دوزخ .. !!

يا رسول الله هر چه فاطمه بگويد مهرش می کنم :

يا ابتاه نجات شيعيان علی و بس !! 

تبریک و تهنیت .. !!

خدايا اندکی از معرفت و ارادت نسبت به اين دو نور را در دل

من قرار ده تا يوم الحساب شرمسارشان نباشم .

اول ذی الحجه / طهران  .   

« والسلام علی من اتبع الهدی »