بسم رب الزهرا [س]

:: پروردگارا ؛

تو به ما اجازه دادی که به درگاهت دعا کنيم و حاجت طلبيم ؛ پس ای خدای شنوا سپاس مرا بپذير و دعايم را اجابت فرما .

:: پروردگارا ؛

تو مرا به مهمانی دعوت می کنی ؛ اما از تو روی برمی گردانم . تو محبتت را افزون ميسازی ولی من از جهل نمی پذيرم .

:: پروردگارا ؛

تا اکنون نشده است که خطا و گناه ها و پرده پوشی هايم را بر مردم هويدا سازی ولی من متوجه اين همه نعمت و سپاس تو نيستم .

- پس ای خدای من به غير از تو چه کسی را دارم ؟!؟

آری ؛  .  .  

تو تنها مرهم دلم در پاس هايی از شب هستی و تو تنها شنوا به دردهايم می باشی و تو تنها آرامش بخش دل و قلب من هستی .

از تو مدد می جويم که مرا به راه راست هدايت کنی و مرا در اين راه عزم هايم را برای جزم کردن آن استوار و مستحکم سازی و مانند هميشه پشتيبان و همراه من باشی .  

[فراز هايی از دعای افتتاح ]

شهر رمضان....

  حلول ماه پر خير و برکت ؛ و ماه شناخت علی بن ابی طالب [ع] و آل او (رمضان) بر تمام روزه داران و عاشقان عبادت و تمام دوستداران ولايت مبارک باد . 

« والسلام علی من اتبع الهدی »