بسم رب الزهرا [س]

ادامه حيات بعد از ولادت حضرت زهرا [سلام الله عليها ]

شايد حق حيات بعنوان اولويت در حقوق عمومی زن به نظر غير منتظره باشد اما نگاهی به نگرش در عصر توحش و بربريت حق حيات برای زن قائل نبودند ، شکنجه کردن و کشتن او را زدودن ننگ از دامن جامعه می دانستند ، بطوريکه مطابق با اسناد و شواهد تاريخی حدود ۹۰ درصد افراد قبائل و طايفه ها برای زن حق حيات قائل نبودند و اگر هم احيانا چنين حقی را برای زنان در نظر می گرفتند ، تنها برای ارضاء شهوت و رفع نيازهای جنسی بود ، امــــــا سند حيات به وجود مبارک فاطمه الزهرا [س] حديث قدسی است که خدای حکيم می فرمايد :

[لولا فاطمـه لما خلقتکما] يعنی اگر فاطمه [س] نبود وجودهايی چون حسن و حسين [عليها السلام] نبودند ، به همين خاطر رسول خدا [ص] فرمودند [فاطمه ام ابيها] يعنی : فاطمه [س] مايه ی حرکت وجودی عالم و انتقال فيض جاريه ولايت از رسالت به ولايت ائمه معصومين [عليها السلام] است .

فلذا خداوند متعال حضرت فاطمه [س] را بعنوان [کوثر] با خير کثير به رسولش اعطاء کرد ، تا نشر و سريان رحمت الهی به واسطه ی وجود مبارکه او صورت گيرد . انتخاب زن بعنوان واسطه ی فيض نبوی به يک تعبير به خاطر اعتزاز مقام زن بوده است اگر چه در باطن اسرار و خزانه ی انوار فرقی بين زن و مرد خاندان علوی وجود ندارد و انتخاب فاطمه الزهرا [س] بعنوان حلقه ی فيض نبوی و علوی ، با شکوهترين درخشش هويت زن در تاريخ بشريت به حساب می آيد .

 

در ضمن .  .  .

 . . . و نمونه کل يوم عاشورا و کل الارض کرب و بلا را می توان در کشور عراق در مسجد سهله در کوفه در کربلا در سامرا در کاظمين در چند روز اخير توسط دژخيمان و ستمگران نسبت به اسلام و شيعه و جنايت های هولناک آنها در زندانهای ابو الغريب به بهانه حمايت از حقوق بشر را به طور واضح ديد .

فلذا هر خونی که در هر جا و هر مکان توسط ستمگرانی که  نسبت به مردم ستمديده و بی گناه ريخته می شود گويی همان خون حق است و آن خون پايمال نمی شود و بلکه آشکار و آشکارتر نيز می شود . 

 

سالروز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری [عليها السلام] مبارک باد  .