بسم رب الزهرا [س]

 . . . . . و دانی ز چه به حسين [ع] گفته اند ثارالله ؛  

 اين از آنجاست که کل يوم عاشورا و کل الارض کرب و بلا و لذا حسين [ع] برای همه ی مکانها و زمانها تکرار می شود ؛ همانطور که خداوند برای همه ی اين مکاانها و زمانها است و لذا هر خونی که در هز زمان و هر مکان ريخته شود گويی خون حق است و اکنون کاروان بازمانده ای شهيد هميشه تکرار شده تاريخ به شام رسيده و حماسه ای ديگر در آنجا آغاز شده که آن هم پرده ی پايانی اتمام حجت خداوند با بشر است . . .

جای شکر داره که دو سال نوروز ما با ذکر و ياد و نام حسين [ع]  آغاز می شه و ما تحويل سال رو نه با جامه ی سياه با دلی اندوه و غم زده از ظلم و ستم پليد ترين قوم نسبت به اهل بيت [عليه و عليهم السلام]  آغاز می کنيم  . سال نو داره کم کم وارد می شه و بر طبق سنت خونه تکونی ها در حال اتمام هستش ؛  اين سال از نظر بنده با تمام مشقات و مشکلات و سختی های فراوانش زود گذشت و ما تونستيم امسال رو هم باشيم و طعم شيرين و تلخ دنيا بچشيم و خودمون رو مورد آزمايش حضرت حق قرار بديم که انشاءالله که همگی توی اين همه آزمايش ها قبول باشيم . . . .

عرض کردم طبق سنت ما خونه تکونی رو هر سال داشتيم و داريم و انشاءالله خواهيم داشت چون سنت زيبايی هست ؛ انشاءالله با سال جديد بتونيم خونه های دلمون رو خونه تکونی کنيم و خدايی نکرده کينه توزی ها و بحث ها و دعواها  و مجادله ها نسبت به ديگران پاک بشه ؛

 و اين ها زمينه ای باشه برای ظهور يوسف زهرا [س]  

 

يا مقلب القلوب و الابصار

يا مدبر الليل و النــــــــهار 

يا محول الحول و الاحــوال

حول حالنا الی احسن الحال

 

    (التماس دعا)