بسم رب الزهرا [س]

 

 

..

ای مهربان ! رجب به سر آمد

با خودم هی تکرار می کنم

.. غیر قبولک عذری و ادخالک ایای فی سعه رحمتک !

..

و آیا رحمتی زیباتر و وسیع تر از حسین (ع) است ؟

هیهات ..

..

من بر این معتقدم که شعبان به برکت

ابی عبدالله (ع) یک ماه قبل از

ورود به میهمانی خدا  (رمضان) است ،

پس هر کس می خواهد مهمان خاصه شود

باید از باب الحسین (ع) وارد شود .

..

 

 

..

ما هم مثل شهید غلام علی رجبی در وصف فطرس اینگونه می گوییم ..

فطرس رو ببین داره پر می گیره

برگ آزادی از این در می گیره

منم از گناه پرام سوخته شده

چشم من به دست تو دوخته شده

..