بسم رب الزهرا [س]

سلام بر فاطمیه [س]  ..

سرآغاز ظلم اموی بر خاندان نبوت ! ..

و سرچشمه عاشوراء ..

  

درود خدا بر زهرای اطهر [س] .. آری ؛ همان لیله القدر ..

همان اولین ام البکا عالم ..

چه کشید و چه غریبانه پر کشید .. اینان را باید از دنیا پرستان پرسید ! ..

هنوز صدای دلنواز ( یا ابتاه یا ابتاه) با طنین گریه جانسوزش در گوش می پیچد نه این که برای دنیا !

نه .. هرگز ! .

بلکه در فراق پدر ، هزاران سلام بی جواب شوهر ، بغض پر از کین اما کرامت پسر ..

هر کدامین ، دردها پر از مظلومیت ، غربت ، ..

اما رشادت و استقامت نهفته ..

چه باید کرد ..

آری ، صبــــــــــــــــــر .. که بهشت نیکو وعده ی ابدی ست ! آن هم با شفاعت فخریه ی عالم [س] ..

و انتظار منتقم مادر [عج] ..