بسم رب الزهرا [س]

 

از مکّه فروغ ايزدی پيدا شد           سر چشمهُ فيض سر مدی پيدا شد

در هفدهم ربيع از دخت وهب               نور دسته گل محمّدی پيدا شد

 

ماه ربيع است و نو بهار کـــرامت

مـــاه شکوفايی کمال و شهامت

در تن هستی دميد روح سلامـت

از بر کـــات طلوع روز امـــــــــامت  

                                               بــــــاز گشودند بـــــاب لطف مجدّد

                                             صبح دلان صبح صـادق اسـت ببينيد 

باغ بهشت از شقـــايق است ببينيد

جلوهُ ربّ المشـــــــارق است ببينيد 

                                             روز تجلّای خــــــــــــالق است ببينيد

                                              وز رخ زيبـــــــــای جـــعفر بن محمــّد

میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و میلاد حضرت امام جعفر صادق (ع) بر تمامی  مسلمانان جهان تبریک  و تهنیت باد .

آری ؛ ... 

امروزست که خورشيد جان گرفت و تلالو خويش را بر گيتی افکند تا بر همه کس

بگويد که خدايش برترين

خليل و نبی را آفريد و نيز زمين بود که از داشتن چنين نوری بر خود باليد 

              تا عالميان معنای اکملت دينکم را از روز ولادت محمد در سال عام الفيل بدانند

                                                            و بفهمند که دين پروردگارش بهترين و برترين دين است ..  

 

طلوع دو خورشيد آفتاب اسلام ،

يکی خاتم النبيين ، سيد مرسلين ، قائما بالقسط ، فاتح خير ، سراج منير ، سيّد مسعود

اسعد ، حضرت ختمی مرتبت ، سيد الاولين و الاخرين ، رحمه العالمین

حضرت محمّد بن عبدالله (صلی الله عليه و آله )  ،

و ديگری امام ششم . رئيس مذهب شيعه ، گرامی ترين معصوم از بلاغت و فصاحت کلام

 حضرت امام جعفر صادق  (عليه و علها السلام) ،

بر تمامی مسلمانان عالم مبارک باد   .

        ۴/اردی بهشت/ ۱۳۸۴ - زهرا  

      « والسلام علی من اتبع الهدی »