بسم رب الزهرا [س]

 

اين حسين  [ع] کيست که عالم همه ديوانه اوست

حسين [ع]  .. !!

همان نام آشنا .. همان وارث آدم .. همان مدعی عدالت

اين همه سال سالش می ماند

به يقين تا قيام قيامت هم می ماند ..

و اما چرا .. ؟!

آری ؛ ..

بالله جزء بندگی چيزی جزء اين نيست .

و اما از زبان حسين بن علی [ع] ..

به حج آمدم ؛ تا بگويم تا از ازل تا ابد به دورت طواف می کنم .

با اهل بيت رسول خدا [ص]  ـــ از صغير تا کبير ـــ از معراج گاه مصطفی تا وعده گاه ديدار ـــ همان سرزمين پر از بلا ـــ آمدم ؛ که حريم کامل ترين دينت را دفاع کنم و ..

تا ای معشوق نجوای انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم را برای تو بسرايم و ..

نماز را در ميدان نبرد در محاصره ی خبيثان امت به پا دارم تا بگويم ايها الناس معبود يکی ست و ..

بعد از اين همه مصيبت ؛ روزی بر نی تکيه کنم و نوای الهی و ربی من لی غيرک را سر دهم و ..

حتی اگر سر بر نی رود ؛ لحظه ای از کتاب احمد  ـــ قرآن ـــ غافل مباشم و امويان بفهمند که جبران سنگ بر پيشانی ؛ نشانه بر دندان ؛ آماج تهمت و کين بر آل الله ای نبود و ..

اگر تمام هستی ام را در راه تو دادم اين بود که بارها محمد [ص] می فرمود :

ولایة علی بن ابی طالب [ع] ولایة اﷲ

اما چه بگويم از همان اولين کسانی که بخ بخ ياعلی گفتند .. !!

آری ؛ ..

و بدانيم عاشورا جلوه ای جزء بندگی با معشوق نيست و ظلم طاغوت روزی با کلام دانش آموز علی و خواهر ناموس دين ـــ زينب [س] ــــ بر ملا می شود .

.. و ندای حق از زبان و کلام پسر  فاطمه [س]

بعد از چهار صد و يک هزار سال هنوز به گوش می رسد .. !!

و اما می ماند ثنا در ژرفای محرم و صفر که از من و توست .

 

۱۴/بهمن ـ محرم/ ۱۳۸۴ ه.ش

ياحق .